Nasz sklep korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze sklepu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce cookies.

zamknij

Regulamin sklepu internetowego www.ministore.pl

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży obuwia, dodatków, akcesoriów i innych artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego www.ministore.pl
I.   Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego (dalej jako: „Sklep Internetowy”) jest Ewa Krupińska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Danielki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dr Jana Huberta 41, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8220010789, REGON: 710146197,

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową obuwia, dodatków, akcesoriów i innych artykułów (dalej łącznie jako „Towary”) z podziałem na gatunki oraz na nowości, promocje, wyprzedaż posezonową oraz końcówki kolekcji.

3. Towar oferowany przez Sklep Internetowy jest fabrycznie nowy.

4. Ceny wszystkich Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy wyrażone w polskich złotych oraz zawierają podatek od towarów i usług.

5. Do promocji, wyprzedaży posezonowej oraz końcówek kolekcji przeznaczona jest ograniczona ilość Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania do Sklepu Internetowego, do wyczerpania zapasów magazynowych Towarów objętych daną formą sprzedaży.

6. W wypadku sytuacji wyczerpania zapasów magazynowych, jeżeli Sklep Internetowy będzie miał możliwość nabycia Towarów, których zamówieniem zainteresowany jest Klient, Sklep przewiduje możliwość ich sprzedaży po uzgodnieniu szczegółowych warunków z Klientem drogą e-mail.

7. Wszystkie rabaty dotyczące promocji, wyprzedaży, kodów rabatowych nie sumują się.

 

II.   Warunki zawierania umów sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem Sklepu Internetowego www.danielki.sklep.pl;

2. Wymagania techniczne, które pozostają niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy:

  Sprzęt (komputer, tablet, telefon), z którego korzysta Klient musi posiadać połączenie z siecią Internet;

Przeglądarka internetowa, z której korzysta Klient: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 20, Google Chrome w wersji co najmniej 20, Opera w wersji co najmniej 16;

Włączona obsługa Cookies,

Włączona obsługa Java Script,

Adres e-mail umożliwiający przesłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia złożonego przez Klienta (Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail w toku składania zamówienia).

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jak również wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego;

2. Zamówienia przyjmowane przez Sklep Internetowy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu;

3. Wszelkie zapytania i wnioski kierować należy na adres e-mail: sklep@ministore.pl . Na wiadomości e-mail Sklep Internetowy odpowiada od poniedziałku do piątku. Na wiadomości e-mail wysłane w weekend Sklep odpowiada w poniedziałek;

4. Celem skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie numeru telefonu i adresu e-mail Klienta;

5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00 jak również zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane są następnego dnia roboczego;

6. Zamówiony Towar dostarczany jest wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost, DPD i Poczty Polskiej

7. W formularzu zamówienia należy podać adres, na jaki Towar ma zostać dostarczony. Przesyłki dostarczane w dni robocze od poniedziałku do piątku

1. Czas realizacji zamówienia:

W wypadku wybrania formy płatności przedpłata, Towar zostanie wysłany w terminie do 14 roboczych od otrzymania przez Sklep Internetowy środków pieniężnych w wysokości całości wartości danego zamówienia;

W wypadku wybrania formy płatności za pobraniem, Towar zostanie wysłany w terminie do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia,

1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane niezwłocznie, jednak minimalny czas realizacji zamówienia od chwili jego złożenia do momentu dostarczenia Towaru do Klienta wynosi 14 dni robocze. Z tego względu prosimy o składanie zamówień z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym;

2. Do każdej przesyłki wraz z Towarem dołączony jest dowód zakupu paragon. Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę VAT.

3. W przypadku braku Towaru na stanie magazynowym Sklepu, Klient jest informowany o tej okoliczności i związanym z nią wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Klient ma w takim wypadku prawo nie wyrazić zgody na wydłużony czas oczekiwania na realizację zamówienia i zrezygnować w całości z zamówienia lub z części, której dotyczy wydłużony czas realizacji.

 

III.   Sposoby płatności

1. Płatność za zamówienie odbywa się:

przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

online, za pomocą sklepu internetowego

1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, zobowiązany jest do uiszczenia całości wartości zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Brak dokonania zapłaty we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie uznawane zostanie za odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej;

2. W wypadku sposobu płatności za pośrednictwem przelewu, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez 15 1050 1894 1000 0097 4259 6647 W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia (np. 1234/XX). Jeśli zamówienie opłacane jest z rachunku innej osoby niż Klient, w tytule przelewu należy dopisać imię i nazwisko osoby składającej zamówienie;

3. Sklep Internetowy przewiduje możliwość przedłużenia terminu na dokonanie zapłaty za zamówienie po uprzednim poinformowaniu Sklepu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

IV.     Zwroty. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy w szczególności personalizowanych produktów, hasowanych).

1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych poniżej (tj. bezpośredni koszt wysyłki zwracanego Towaru do Sprzedającego, koszt wysyłki Towaru do Konsumenta przekraczające koszty zwykłego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki, koszty zmniejszenia wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy), zgodnie z przepisami art. 27 – 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24). Bieg terminu od odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik;

2. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Konsumenta (wzór oświadczenia pobrany może zostać poprzez kliknięcie w link podany na dole niniejszego Regulaminu). Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do odesłania zakupionych Towarów na adres Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Celem zagwarantowania sprawnej obsługi prosimy, aby Konsument odstępujący od umowy dołączył do odsyłanego Towaru paragon lub fakturę VAT oraz aby skontaktował się z obsługą Sklepu;

4. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru ponosi Konsument; odsyłany towar nie może mieć śladów używania, otarć, zabrudzeń.

5. Pieniądze za zwrócone zamówienie Konsument otrzyma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego zgodnie z ust. 1-3 powyżej. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za zamówienie, od którego Konsument odstąpił do chwili powrotnego otrzymania Towaru lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru do Sprzedającego w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot środków za zamówienie nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. W przypadku poniesienia przez Konsumenta kosztów wysyłki Towaru do Konsumenta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

V.     Wymiana

1. Klient ma prawo wymienić Towar na inny w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;

2. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie, gdy Sklep Internetowy dysponuje modelem i rozmiarem Towaru, na jaki ma zostać wymieniony zakupiony przez Klienta produkt;

3. Sklep Internetowy przewiduje możliwość wymiany Towaru na produkt w tej samej lub innej cenie; odsyłany towar nie może mieć śladów używania, otarć, zabrudzeń.

4. W przypadku wymiany Towaru należy dokonać ponownego zakupu w Sklepie Internetowym, przy czym w formularzu zamówienia konieczne jest wybranie opcji: wymiana i wpisanie numeru poprzedniego zamówienia, którego dotyczy wymieniany Towar.

5. Koszty wysyłki nowego Towaru ponosi Klient.

6. Pokrycie kosztów wysyłki nowego Towaru oraz ewentualnie dopłaty do ceny nowego Towaru następuje zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III niniejszego Regulaminu.

7. Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego Towaru na adres Sprzedającego w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Do odsyłanego Towaru należy dołączyć także wypełniony formularz wymiany (wzór formularza wymiany pobrany może zostać poprzez kliknięcie w link podany na dole niniejszego Regulaminu). W formularzu wymiany należy wpisać numer starego oraz nowego zamówienia.

8. W wypadku, gdy po odliczeniu kosztów wysyłki nowego Towaru do Klienta konieczny będzie zwrot środków na jego rzecz, konieczne jest podanie numeru rachunku bankowego oraz dane właściciela rachunku na formularzu wymiany.

9. Odesłanie wymienianego Towaru odbywa się na koszt Klienta.

10. Odesłanie wymienianego Towaru może nastąpić w dowolny sposób, również osobiście.

11. Nowe zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale II niniejszego Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty za koszty ponownej wysyłki oraz ewentualnej dopłaty do ceny za nowy Towar i po otrzymaniu wymienianego Towaru.

 

VI.      Reklamacje

 

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@ministore.pl
Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
Dowodem tym może być np. paragon, faktura VAT, wydruk z karty płatniczej lub inny dowód potwierdzający zawarcie umowy kupna-sprzedaży danego towaru.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22; dalej jako „Kodeks cywilny”).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedającego za wady Towaru uregulowana jest w przepisach art. 556 576 Kodeksu cywilnego.

3. Zgodnie z treścią art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

7. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy na adres siedziby firmy Celem zapewnienia sprawnej obsługi reklamacji prosimy o dołączenie dowodu zakupu do reklamowanego Towaru (paragon lub faktura VAT). Powyższy zapis stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.

9. Koszt wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

10. Jeżeli Klient jest Konsumentem i zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za wady, które nie istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta i które nie wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili (jeżeli Klientem jest Konsument a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta). Z tego względu, celem zagwarantowania sprawnej obsługi reklamacyjnej prosimy, aby przez odebraniem przesyłki z Towarem sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu, a w wypadku, gdy opakowanie Towaru nosi znamiona uszkodzenia

aby nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody i skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą e-mail.

12. Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady albo wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg powyższego terminu nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. W tym również terminie Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady

13. W celu zapewnienia sprawnej obsługi procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i załączenie do reklamowanego Towaru formularza reklamacyjnego (wzór formularza pobrany może zostać poprzez kliknięcie w link podany na dole niniejszego Regulaminu).

14. W wypadku złożenia oświadczenia od umowy z uwagi na wady Towaru, na zasadach opisanych powyżej, w celu zapewnienia sprawnej obsługi procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i załączenie formularza odstąpienia (wzór formularza pobrany może zostać poprzez kliknięcie w link podany na dole niniejszego Regulaminu).

 

VII.      Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Towaru w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy. W szczególności dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu Towar

2. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla klientów

1. Sklep, www.ministoer.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.

3.

1. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

7. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

8. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

9. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

10. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

11. dane osobowe przetwarzane na potrzeby markeungu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

12. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

13. “Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smarwonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.”

14. Ministore.pl nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

15. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

16. Gdy uzna Pan/Pani, ministore.pl jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

17. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

18. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

 

VIII.     Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu wiąże Strony w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o mediację lub o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim, w zależności od rodzaju postępowania. Formularze dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej).

3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu ze Sprzedającym za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.